חבר מועדון הקתדרה
חוג דרמה א-ב מתחילים
21/09/2012 עד 11/12/2014
חוג דרמה ב-ד מתקדמים
21/09/2012 עד 11/12/2014
חוג דרמה ג-ד מתחילים
21/09/2012 עד 11/12/2014
חוג דרמה ד-ה מתקדמים
21/09/2012 עד 11/12/2014
חוג דרמה ה-ו מתחילים
21/09/2012 עד 11/12/2014
חוג דרמה ה-ו מתקדמים
21/09/2012 עד 11/12/2014
חוג דרמה ו מתקדמים
21/09/2012 עד 11/12/2014
חוג דרמה ז-ט מתחילים
21/09/2012 עד 11/12/2014
חוג דרמה ז-ט מתקדמים
21/09/2012 עד 11/12/2014
חוג דרמה יב מתחילים
21/09/2012 עד 11/12/2014
חוג דרמה יב מתקדמים
21/09/2012 עד 11/12/2014
חוג דרמה מבוגרים מתחילים
21/09/2012 עד 11/12/2014
חוג דרמה מבוגרים מתקדמים
21/09/2012 עד 11/12/2014
חוג דרמה-חייל ממשיכים
21/09/2012 עד 11/12/2014
חוג דרמה-חייל מתחילים
21/09/2012 עד 11/12/2014
חוג דרמה-סטודנט חדשים
21/09/2012 עד 11/12/2014
חוג דרמה-סטודנט מתקדמים
21/09/2012 עד 11/12/2014
מחנה קייץ ז-ט
06/04/2013 עד 11/12/2014
מנוי נוער
31/08/2009 עד 11/12/2014
סדנת ז-ט
03/07/2010 עד 11/12/2014
סטודנט מתחיל
21/09/2012 עד 11/12/2014
קייטנת קיץ-ילד קייטנה
05/07/2012 עד 11/12/2014